Werkwijze

De werkwijze van BeCube is kort samen te vatten als: helder en concreet. Geen ad-hoc maatregelen, maar ook geen langdurige, trage trajecten. Vier stappen worden consequent doorlopen.

  1. Allereerst de inventarisatiefase. Door daadwerkelijk in uw organisatie aanwezig te zijn en met medewerkers te praten, zijn de bevindingen ondubbelzinnig en raken ze echt de kern van uw bedrijf. Wat is het onderscheidend vermogen van uw organisatie ten opzichte van de concurrentie? Welke kansen zijn er én welke risico’s? Ook onderzoeksrapporten en deskresearch worden benut om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

  2. In de tweede fase worden de conclusies van de inventarisatiefase helder gepresenteerd in een plan van aanpak.

  3. Daarna zal BeCube, samen met uw vaste medewerkers, de aanpak doeltreffend uitrollen en implementeren. En op deze manier bijvoorbeeld merkwaardes definiëren, de (re)branding doorvoeren, de juiste medewerkers recruiten, een campagne opzetten of een productintroductie uitvoeren.

  4. Tenslotte volgt de evaluatie van de samenwerking en de resultaten.

Wat wellicht eerst onmogelijk leek,
wordt zo toch haalbaar.


Wij zorgen ervoor.
Van het begin
tot het eind.

 

There is nothing so terrible as activity without insight.

~ Johann Wolfgang von Goethe